Médiéval

Médiéval

Médiéval

A CAPPELLA
Llibre Vermell de Montserat (Extraits) 
Codex Las Huelgas (Extraits)
Cantigas de Santa Maria (Extraits) d'Alfonso X del Sabio